Program školení 2018

07:30 - 08:00
08:00 - 09:10

09:25 - 10:25

11:25 - 12:25
 
12:40 - 13:10

13:25 - 14:25

14:40 - 15:40
15:40

Prezence (registrace) účastníků
Zahájení školení, Řešení kritických (problematických) míst nejen v koupelnách z pohledu obkladače
Přestávka
Příprava podkladů pod obklady a dlažbu, rychlá hydroizolace pomocí fólie
Přestávka
Pokládka suchých podlah RigiStabil v praxi
Přestávka
Montáže bodového odvodnění, chyby při montáži podlahových žlabů a předstěnových WC systémů
Přestávka
Balkón a lodžie, rekonstrukce se systémem Ceresit
Přestávka
Konstrukční předizolované systémy WEDI pro vlhké prostory
Ukončení školení, výdej potvrzení o proškolení, diskuse s přednášejícími


Řešení kritických (problematických) míst nejen v koupelnách z pohledu obkladače

Tomáš Heřman, Roman Havlíček

Různé postupy provedení hydroizolace v závislosti na podkladních materiálech (beton, dřevo, původní dlažba apod.)
Osazení vaničky pod obklad a její správné utěsnění
Osazení a utěsnění odtokového žlabu, napojení na dlažbu
Řešení oblého rohu WEDI systémem, fixace rychleschnoucím lepidlem
Obložení oblého rohu mozaikou bez aplikace hydroizolace


Příprava podkladů pod obklady a dlažbu, rychlá hydroizolace pomocí fólie

Tomáš Lindauer, Roman Havlíček

Příprava podkladu – penetrace, kontaktní můstky, sešívání prasklin
Vlhkosti podkladu – přípustné hodnoty pro další práci, doby vysychání podkladů atd.
Betonové potěry a spádové klíny
Nivelace – cementové a kalciumsulfátové – kterou kdy a kde použít, zásady pro provádění
Dilatace – zásady pro rozvržení dilatačních polí, „chytrá“ řešení dilatací v závislosti na typu dlažby, šíři spár a tvaru místností.
Fóliová hydroizolace SE PLANO – kam použít, zásady při pokládce, praktická ukázka použití.


Balkón a lodžie, rekonstrukce se systémem Ceresit

Jiří Pavlíček, Ing. Jaroslav Rejman

Co jsou ustupující a vyložené konstrukce. Rozdíl mezi balkonem a lodžií. Co mají balkón a lodžie společné z pohledu rekonstrukce, čím se jejich rekonstrukce liší? Nejčastější, ale neustále se opakující zásadní chyby na stavbách při řešení balkonů a lodžií.

Praktické ukázky
1: správný typ materiálu pro kontaktní/roznášecí potěr, konzistence směsi, aplikace pačoku a potěru, vytvoření spádové vrstvy, vytvoření žlábků pro osazení lišt
2: instalace oplechování, způsoby funkčního a spolehlivé osazení, následného přeizolování páskou, vytvoření vnitřního rohu se stěnou, napojení izolace na stěnu
3: správné izolování a vytmelení nejproblematičtějších častí balkónového tělesa (styk s okapovou lištou dlažby a styk dlažby se soklem na stěně)


Konstrukční předizolované systémy WEDI pro vlhké prostory

Martin Parchanski

Přestavení konstrukčního systému wedi, systémového stavebního řešení určeného do vlhkých prostor v interiéru.  Základem systému je  voděodolná konstrukční deska z extrudovaného polystyrénu s cementovým povrchem, představující ideální nosný podklad pod keramické obklady a hydroizolační vrstvu současně. Prakticky ukážeme práci s tímto systémem, zejména řezání, materiálu, dosažení vodotěsnosti. Sestavení sprchového koutu z konstrukčních prvků wedi (včetně sedátka a niky) bez nutnosti dodatečné hydroizolace.


Montáže bodového odvodnění, chyby při montáži podlahových žlabů a předstěnových WC systémů

Ivo Fischer

Bodové odvodnění (podlahové vpusti) volba vhodné vpusti dle následného využití
Bodové odvodnění -  montáže s jedním límcem pro hydroizolaci,  s dvěma límci pro hydroizolaci
Chyby při montáži podlahových žlabů
Chyby při montáži předstěnových instalačních systémů pro WC


Montáž suché podlahy z podlahových dílců RigiStabil krok za krokem

Bronislava Cveková, Veronika Švejdová, Ondřej Farkaš

V rámci komentované ukázky pokládky suché podlahy se budeme věnovat i těmto otázkám:
Podle jakých kritérií zvolit správnou skladbu suché podlahy?
Jaký způsob vyrovnání nerovného podkladu zvolit a kdy?
Jak se vyvarovat nejčastějších chyb v montáži?
Jakou povrchovou úpravu suché podlahy zvolit v závislosti na podlahové krytině?