Program školení 2019


07:30 - 08:00
08:00 - 08:10
08:10 - 09:10


09:25 - 10:25
 
11:25 - 11:55

12:10 - 13:10

13:25 - 14:25

14:40 - 15:40


15:55 - 16:25
16:25 - 16:30


Prezence (registrace) účastníků
Zahájení školení, organizační informace
Pokládka dlažby na balkonech a terasách s využitím terčů, keramických ukončovacích prvků, pokládka velkoplošné dlažby formátu 120x60 bez chyb.
Přestávka
Správné provedení sádrokartonové konstrukce v zatepleném podkroví
Přestávka, oběd
Možnosti odvodnění v podlaze a jeho provádění v privátních, veřejných a průmyslových stavbách
Přestávka
Odpovídající příprava podkladů před prováděním dalších stavebních prací, opravy a sanace konstrukcí, častá bolest našich staveb.
Přestávka
Správné provádění stěrkové hydroizolace obvodového zdiva pod terénem (z exteriéru i interiéru)
Přestávka
Použití systému wedi® pro výrobu designových, obložitelných zařizovacích předmětů v koupelnách a wellness centrech (pulty, umyvadla, odkládací prostory, sedátka)
Přestávka
Dekorativní povrchové úpravy stěn a podlah
Ukončení školení, výdej potvrzení o proškolení, diskuse s přednášejícími


Pokládka dlažby na balkonech a terasách s využitím terčů, keramických ukončovacích prvků, pokládka velkoplošné dlažby formátu 120x60 bez chyb.

Tomáš Heřman, Roman Havlíček

Rostoucí obliba pokládky na terče u balkonů a teras je dána trvanlivostí tohoto řešení a bezproblémovým přístupem k rozvodům a k podkladovým konstrukcím. Ve spojení s mrazuvzdornou 2cm tlustou dlažbou vzniká téměř bezúdržbová aplikace. Bez klasické pokládky do lepidla se ale neobejdeme. Jak se zde vyhnout chybám, to se dozvíte v druhém příspěvku zaměřeném na pokládku velkých formátů. Ta vyžaduje více zkušeností a znalostí, než pokládka běžných formátů. Chyby způsobené použitím nevhodného nářadí, nesprávných lepidel, špatně provedených dilatací a podceněním manipulace se projeví rychleji. Ve většině případů je nelze následně odstranit. Prakticky si předvedeme, jak správně pokládat dlažbu formátu 120x60 a jakým chybám je nutné se vyhnout.


Správné provedení sádrokartonové konstrukce v zatepleném podkroví

Veronika Švejdová, Luboš Dušek

Správné provedení sádrokartonové konstrukce v zatepleném podkroví má zásadní vliv na životnost celé konstrukce. Ukážeme si, jak správně navrhnout a provést sádrokartonovou konstrukci tak, abychom eliminovali srážení vlhkosti v konstrukci, vzniku prasklin či poškozování dřevěných prvků krovu. Probereme napojení střešního okna na sádrokartonovou konstrukci, včetně napojení na okolní konstrukce a provádění prostupů a další důležité "drobnosti", na  které se často zapomíná. Zároveň si vysvětlíme výhody a nevýhody jednotlivých variant podkroví s ohledem na umístění parotěsné folie.


Možnosti odvodnění v podlaze a jeho provádění v privátních, veřejných a průmyslových stavbách

Ivo Fischer

Požadavky na spolehlivý odvod vody z  podlah se liší v závislosti na typu prostoru, zatížení, složením znečištěné vody a dalšími parametry. Ukážeme si, jak správně vybrat a zabudovat ty vpusti a žlaby ve veřejných sprchách, ve velkokuchyních, dílnách, chodbách a dalších „mokrých“prostorech.


Odpovídající příprava podkladů před prováděním dalších stavebních prací, opravy a sanace konstrukcí, častá bolest našich staveb.

Jiří Pavlíček

Při realizaci zakázek se setkáme s různými typy podkladů a rozličnými materiály. Připravili jsme přehled, jak správně posoudit podmínky a zvolit odpovídající materiály pro jejich opravy, vyrovnávky, vysprávky. Ukážeme si, jak se vyvarovat chyb plynoucích z nesprávného použití materiálů a postupu prací.


Správné provádění stěrkové hydroizolace obvodového zdiva pod terénem (z exteriéru i interiéru)

Pavel Šťastný

Jednou z nejčastějších vad a poruch staveb je pronikání vlhkosti do obvodového zdiva z důvodu nedostatečné hydroizolační vrstvy. Způsobů, jakým se stavitelé snaží  tyto vady odstranit, je mnoho. Ukážeme si správné provádění hydroizolací obvodového zdiva suterénu pod terénem z venkovní strany i dodatečnou svislou izolaci zdiva zevnitř.  Pro případy, kdy nelze zdivo odkopat a zaizolovat zvenku. Vysvětlíme, proč není vůbec vhodné řešit zábranu prosakování vlhkosti kombinací přiložené nopové folie a zásypu štěrkem.


Použití systému wedi® pro výrobu designových, obložitelných zařizovacích předmětů v koupelnách a wellness centrech (pulty, umyvadla, odkládací prostory, sedátka)

Martin Parchanski

S konstrukčním systémem wedi® dokážete nejen rychle postavit či rekonstruovat koupelnu, přičemž v jenom kroku získáte ideálně rovný, zcela voděodolný a tepelně izolační podklad pro keramické obklady na stěnách či podlahách, ale s trochou fantazie také jednoduše a hlavně rychle vyrobíte různé zařizovací předměty, jinak draze prodávané.  Ukážeme si, jak z wedi systému vyrobit designový pult s umyvadlem a odkládacími prostory tak, že jeho následné obložení nebude prací za trest. A předvedeme i další prvky, které lze ze systému wedi® postavit.


Dekorativní povrchové úpravy stěn a podlah

Pavel Bacílek, Petr Doubravský

Předvedeme Vám různé způsoby netradičních povrchových úprav nejen pro moderní interiéry a exteriéry s využitím širokého spektra netradičních materiálů. Ukážeme si přípravu podkladů a aplikaci cementových, pryskyřičných a vápenných stěrek včetně vytváření plastických efektů a další finesy i materiály. Naše vystoupení je určeno těm řemeslníkům a designérům, kteří chtějí rozšířit své služby o techniky, které dosud většina řemeslníků neprovádí a přesto je o ně mezi investory stále větší zájem.